Regulamin serwisu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAPARTS
Postanowienia wstępne

§1

1. Regulamin sklepu internetowego HAPARTS określa zakres i warunki zamawiania Towarów w firmie Haparts Michał Dziadowiec z siedzibą w Warszawie przy ulicy Malowniczej 18A, NIP 521-353-16-46, REGON 145829358 (zwaną dalej "Sprzedawcą") za pośrednictwem Sklepu Internetowego HAPARTS, który dostępny jest w Internecie pod adresem https://www.haparts.pl, (zwanego dalej "Sklepem").

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Postanowienia ogólne

§2

1. Poprzez korzystanie ze Sklepu Klient ma możliwość złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie.

2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Afryki.

3. Regulamin dotyczy zamówień składanych oraz realizowanych (dostarczanych) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamówienia z innego kraju zmianie ulec mogą wszystkie warunki Regulaminu. W każdym przypadku warunki dostawy za granicę oraz płatności ustalane są indywidualnie z Kupującym.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

5. Po złożeniu zamówienia w Sklepie może dojść do zawarcia, bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umów sprzedaży przez Haparts Michał Dziadowiec dostępnych w Sklepie Towarów.

6. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

7. Przedstawienie w Sklepie wizerunków Towarów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

8. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Ceny Towarów nie zawierają opłaty za przesyłkę do Kupującego.

11. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia od Sprzedawcy, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

12. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby potwierdzenie, o którym mowa w ustępie powyżej, Kupujący otrzymywał w ciągu 24h lub jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

13. Do zakupów w sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zamówienia

§3

1. Potwierdzenie, o którym mowa w §2 ust. 11 rozpoczyna proces realizacji Zamówienia.

2. Za zamówiony Towar Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

   a) przy odbiorze osobistym - Kupujący uiszcza należność w chwili odebrania Towaru osobiście gotówką,
   b) przelewem na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
   c) „za pobraniem” - należność pobiera kurier dostarczający Towar pod wskazany przez Kupującego adres.
   d) Korzystając z usługi płatności elektronicznych PayPal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home)
   e) Korzystając z usługi płatności elektronicznych PayU (http://www.payu.pl/)

3. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem usług Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl), firmy kurierskiej UPS (http://www.ups.com), usługi Paczkomaty (http://www.paczkomaty.pl) lub - na wyraźne życzenie klienta - przesyłką konduktorską PKP Intercity (http://www.intercity.pl/site/niezbednik-podroznego/przesylki-konduktorskie.html).

4. Formę Wysyłki oraz Płatności wybiera Kupujący w momencie składania zamówienia.

5. Gdy kwota zamówionych Towarów nie przekracza 499,99PLN brutto możliwe warianty płatności oraz koszty wysyłki przy przedpłacie są następujące:

   a) 5,00 zł – Paczkomaty 24/7
   b) 10,00 zł - Kurier Inpost
   c) 10,00 zł - Poczta Polska, usługa Kurier 48 realizowana przez Pocztex
   d) 15,00 zł - Kurier UPS, usługa Standard
   e) 40,00 zł - Kurier DPD, dostawa na sobotę
   f) 100,00 zł - Przesyłka Konduktorska PKP Intercity

6. Zmiana wyboru formy płatności na pobraniową powiększa wszystkie ww. koszty form wysyłki za wyjątkiem Przesyłki Konduktorskiej PKP Intercity o 5,00zł.

7. Gdy kwota zamówionych towarów przekracza 499,99PLN wszystkie formy wysyłki poza "Kurier DPD, dostawa na sobotę" oraz "Przesyłka Konduktorska PKP Intercity" są bezpłatne.

8. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

9. Status i szczegóły zamówienia dostępne są po zalogowaniu na konto Klienta oraz dostarczane są na bieżąco za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia adres.

10. Wszystkie umowy zawarte w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, zawierane są wyłącznie w języku polskim.

11. Ceny oraz warunki wysyłek podane w $3 pkt. 5 oraz w $3 pkt. 6 dotyczą usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. W przypadku zmiany cen w Sklepie wiążące dla Klienta są ceny obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

13. Zamówienie może nie zostać zrealizowane w przypadku braku kontaktu z klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail.

14. Wszystkie podane ceny usług wysyłek zawierają 23% podatek VAT.

15. Ceny wysyłek nie ulegają zmianie, niezależnie od ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz objętości.

16. Zamówienia, których kwota brutto nie uwzględniając kwoty przesyłki przekracza lub równa jest kwocie 1000,00zł brutto, są wysyłane na koszt Sprzedawcy w dowolny wskazany w $3 pkt. 5 sposób, z wyłączeniem Przesyłki Konduktorskiej PKP Intercity.

17. Maksymalna wartość zamówienia realizowanego wysyłką „za pobraniem” to 2000,00zł brutto.

18. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

   a) w przypadku płatności za pobraniem do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
   b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.

19. Sprzedający dołoży wszelkich starań, żeby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Kupującego.

20. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie prawdziwych danych osobowych.

21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdzie Klient składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych lub podał nieprawdziwe dane lub niekompletne dane, w tym te dotyczące jego zdolności do czynności prawnych.

22. Sprzedający zastrzega, iż zamówienie nie zostanie zrealizowane zwłaszcza, jeżeli:

   a) zamówienie zostanie dokonane na rzeczy niestanowiące w danej chwili dostępnego Towaru Sprzedawcy, w tym wypadku stosowną informację Klient otrzyma niezwłocznie na adres e-mail lub telefonicznie, zamówienie może w takim wypadku zostać wstrzymane lub anulowane, zależnie od woli Klienta,
   b) Sprzedający uzna, iż występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności, jeżeli istnieje ryzyko działań hackerskich lub użycia cudzych danych osobowych w Sklepie.

23. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

24. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki oraz jej zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności Kupujący zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od momentu odebrania zamówienia.

25. Kupujący ma prawo anulować zamówienie, dopóki nie zostanie ono wysłane przez Sprzedającego lub nie zostanie odebrane osobiście przez Kupującego.

26. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostawy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na adres e-mailowy: sklep@haparts.pl lub przesyłając je tradycyjną pocztą na adres: Haparts Michał Dziadowiec ul. Malownicza 18A, 02-272 Warszawa.

27. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie powyżej, otrzymana przesyłka od Sprzedawcy, musi zostać zwrócona do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

28. Zwrot kwoty zapłaconej za produkt nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconej przesyłki.

29. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia nieopłaconego w ciągu 14 dni od momentu Potwierdzenia.

Reklamacje

§4

1. Wady fizyczne powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania wysyłki.

2. Jeżeli kupujący znajdzie wady fizyczne powinien odesłać przesyłkę pocztową na adres Haparts Michał Dziadowiec ul. Malownicza 18A, 02-272 Warszawa, wraz z opisem przyczyn reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

4. Produkt uszkodzony z niebudzącej wątpliwości winy po stronie Sprzedającego, po rozpatrzeniu reklamacji, zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość kwoty Zamówienia lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

5. Wszelkie uwagi, zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu oraz Towarów, Klient może przesyłać na adres e-mail sklepsklep@haparts.pl.Przetwarzanie danych osobowych

§5

1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane w celu realizacji zamówienia, archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do
realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Haparts Michał Dziadowiec ulica Malownicza 18A 02-272 Warszawa.Prawa autorskie

§6

1. Wszystkie fotografie produktów znajdujące się w Sklepie są własnością Sprzedawcy.Postanowienia końcowe

§7

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.haparts.pl dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.